มูลนิธิเพชรเกษม ลุงอู๊ดอีจัน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯมอบ เจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ป้องกันเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเพชรเกษม ลุงอู๊ดอีจัน ล…

Continue Readingมูลนิธิเพชรเกษม ลุงอู๊ดอีจัน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯมอบ เจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ป้องกันเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ มอบข้าวสารจำนวน 50 ถุง และเจลแอลกอฮอล์

มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ ม…

Continue Readingมูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ มอบข้าวสารจำนวน 50 ถุง และเจลแอลกอฮอล์

คุณ ภัทราพร ภูมรินทร์ ได้นำชุด PPE 20 ชุด มามอบให้กับมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฎิบัติงานไว้ใช้สวมใส่ในการออกรับผู้ป่วย COVID-19

มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ ม…

Continue Readingคุณ ภัทราพร ภูมรินทร์ ได้นำชุด PPE 20 ชุด มามอบให้กับมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฎิบัติงานไว้ใช้สวมใส่ในการออกรับผู้ป่วย COVID-19

ทีมSCOT มูลนิธิเพชรเกษมได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน ร้องขอให้ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 (สีเขียว) ชาย 1 ราย

มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ ม…

Continue ReadingทีมSCOT มูลนิธิเพชรเกษมได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน ร้องขอให้ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 (สีเขียว) ชาย 1 ราย