You are currently viewing คุณ ภัทราพร ภูมรินทร์ ได้นำชุด PPE 20 ชุด มามอบให้กับมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฎิบัติงานไว้ใช้สวมใส่ในการออกรับผู้ป่วย COVID-19

คุณ ภัทราพร ภูมรินทร์ ได้นำชุด PPE 20 ชุด มามอบให้กับมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฎิบัติงานไว้ใช้สวมใส่ในการออกรับผู้ป่วย COVID-19

มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ มอบข้าวสารจำนวน 50 ถุง และเจลแอลกอฮอล์ ให้ อสม.หินเหล็กไฟ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ถูกกักตัวโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน